Salgsbetingelser hos Trine Hundeartikler AS

Alle priser er eksklusive mva. og gjelder fra 01.01.2020 Alle ordrer over kr. 4000,- leveres uten tillegg for frakt. Ordrer under kr. 4000,- vil bli belastet med frakt. Minste frakt er kr. 179,- + mva.

Produkter som må produseres på bestilling utenom vårt faste sortiment må prisavtales ved bestilling. Produksjonsvarer må påregnes lengre leveringstid. Dette avtales ved bestilling.

Reklamasjon ved skader på forsendelsen må rapporteres transportør umiddelbart og eventuelt noteres på fraktbrev. Reklamasjoner ut over dette må meldes til Trine Hundeartikler AS innen 7 dager og returneres etter avtale eller besiktigelse. Reklamasjoner som skal tilbake til Trine må merkes med butikkens navn, årsaken til reklamasjon og dato. Dette er viktig, da umerkede reklamasjoner ikke vil bli behandlet.

Retur adresse til Trine er: Trine Hundeartikler AS, Sulfatveien 29, 1658 TORP

Kunder uten kredittavtaler og nye kunder betaler kontant/oppkrav ut fra proformafaktura utstedt fra Trine Hundartikler AS. Om kredittavtaler foreligger skal betaling skje etter avtale. Standard betalingsbetingelser er 10 dager netto. Ved manglende betaling etter forfall vil kunden belastes med til en hver tid gjeldene MORA renter. Kredittavtalen gjelder kun når kunden oppfyller betalingsbetingelser. Ved inkassovarsel frafalles kredittavtaler og bestillinger må betales kontant eller som oppkrav.

Kontaktopplysninger:
Telefon: 69 34 77 24
E-post: post@trinehundeartikler.no  
Hjemmeside: www.trinehundeartikler.no